Toyota Prius 1.5 VVTi T Spirit Hybrid 5dr CVT Auto £4595
Toyota AYGO 1.0 VVT-i x-play £6995
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon 5dr CVT Auto £12599
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Icon £6795