Toyota AYGO 1.0 VVT-i X-Trend 5dr Hatchback £10491
Toyota AYGO 1.0 VVT-i X-Play 5dr £5999
Toyota Auris VVT-I EXCEL CVT £13890
Toyota AYGO 1.0 BLUE VVT-I 3d 67 BHP £3995